DELA

Privatister klarar sig sämre än de som gått i bilskola

43 procent av alla privatister blir underkända på teoriprovet för körkort, enligt statistik från Motorfordonsbyrån. På bilskolorna skulle man gärna se att fler läste teorin hos dem.
Privatisterna, personer som lär sig köra privat och inte via bilskola, är många. De som går i bilskola presterar dock bättre på både teoriprov och uppkörning, enligt statistik från Motorfordonsbyrån. Av de privatister som skrev teoriprovet 2009 blev 43 procent underkända, nästan dubbelt fler än de som gått via bilskola där 24 procent fick underkänt. Vid uppkörningen är statistiken desto jämnare. Av privatisterna blev 7 procent underkända, jämfört med 5 procent av de som gått bilskola.
Bengt Nordberg på Bengans bilskola tror att det beror på att teoristudierna lätt blir lidande när man läser på egen hand.
– Våra kurser ger ju eleven en helhet och man måste vara närvarande alla lektioner. Läser man på egen hand krävs det att man har disciplinen att läsa ordentligt och inte bara ta det ytligt. Vi är ju proffs på det här och har pedagogiken för att lära ut kunskapen som behövs.
Skulle du önska att flera tog körkort via bilskolorna?
– Absolut. Det vore bättre för trafiksäkerheten. Att köra bil handlar inte bara om att nöta in regler eller att kunna flytta fordonet från punkt A till punkt B. Man måste kunna förhålla sig till medtrafikanter och förstå helheten, menar Nordberg.
Totalt beviljades cirka 400 personbilskörkort under 2009.
För de som skriver teoriprov för mopedkörkort är statistiken betydligt mer oroväckande. Till det provet läser man teorin själv och hela 61 procent blev underkända 2009. Enligt Marica Eriksson, registerföreståndare vid Motorfordonsbyrån, kan det bero på att många blivande mopedister ”chansar” en första gång på provet innan de läser ordentligt.


Köra privat
Vill man köra som privatist kan man köra alla timmar privat eller dela upp det och ta en del i bilskola. För att få köra som privatist krävs att den man kör med, exempelvis en förälder, gör ett teoriprov. Provet som görs är samma som eleverna skriver senare, men med en extra lärardel. Provet som bilskolelärarna gör är betydligt mer omfattande, förklarar Björn Carlsson, besiktningsman på Motorfordonsbyrån.
Vad gäller för bilen man kör med?
– Man behöver installera en extra broms som läraren kan använda vid behov, oftast en spak men det finns också pedaler.
De flesta sätter i en spak på en verkstad, men den som är kunnig kan bygga en själv, säger Carlsson.
– Sedan ska bilen hit och besiktas. Vi kollar att spaken är okej och ger klartecken för att börja övningsköra.
När lärarens teoriprov är avklarat och extrabromsen är installerad och besiktigad är det bara att sätta igång.
– Man får ett litet kompendium härifrån med instruktioner om hur man ska sköta teori och praktik och hur man ska bokföra alltihop. När man sedan kommer hit för uppkörning ska man kunna visa att man bokfört alla körlektioner, förklarar Carlsson.
Teorin kan man också välja att läsa själv. Man använder sig av samma litteratur som på bilskolans lektioner och teoriprovet som skrivs är samma för alla.


Andra skedet
När det blir dags för det så kallade andra skedet är alla dock tvungna att gå via bilskolorna. Bengt Nordberg förklarar hur det kommer sig.
– Lagstiftningen är sådan, det gäller för hela Finland. I andra skedet ingår ju undervisning i ekonomisk körning och där fordras speciell utrustning i bilen för att mäta bensinförbrukning med mera. Sedan vill man väl att vi som bilskola ska följa upp hur eleven utvecklats och upptäcka dåliga körvanor.
Kan man ta körkort i andra länder som ålänning, exempelvis Sverige?

– Om du är skriven och har adress där så går det bra, säger Carlsson.