DELA

Privatiseringen av skärgårdstrafiken fortsätter

Landskapsregeringen fortsätter med privatiseringen av skärgårdstrafiken.
Så här sägs i ett pressmeddelande som sändes ut i dag:
”Landskapsregeringen konstaterar att konkurrensutsättningen av driften av m/s Doppingen och m/s Skarven medför en betydande sänkning av driftskostnaderna jämfört med drift i egen regi.
Kostnadsinbesparingen på de konkurrensutsatta driftskostnaderna är 22% för Doppingens del och 38% för Skarvens del.
I syfte att bibehålla servicenivån och sänka kostnaderna inom skärgårdstrafiken, är landskapsregeringens avsikt att fortsätta konkurrensutsätta driften av ytterligare linjer. Målsättningen är att under 2014 konkurrensutsätta driften av hela s.k. Norra linjen, samt övriga linjer under 2015, med en entreprenad per rutt och entreprenadstart under respektive år.
Förverkligandet av planerna är beroende av budgetbeslut.”
Läs mer i morgondagens Nya Åland!