DELA

Privatisering ok – med landskapsfinansiering

Remissvaren för förslaget på ny avbytarlag är positiva till en privatisering av avbytarverksamheten.
Förutsatt att landskapet fortsätter stöda verksamheten.
Ålands producentförbunds (ÅPF) styrelse, Ålands hushållningssällskap och Ålands näringsliv är överens. Att privatisera avbytarverksamheten är en bra idé. Men alla är också överens om att det inte ska ske som landskapsregeringen föreslår i till lagförslag för privatisering av avbytarverksamheten.
– Dagens subventionerade avbytarsystem är en uppnådd löneförmån, skriver ÅPF.
Systemet har gett grundtrygghet vid sjukdomar menar man.
Mjölkproducenterna är de som drabbas hårdast och ÅPF undrar hur det passar med landskapsregeringens målsättning för ökad mjölkproduktion. Alla tre remissvar påpekar också att konkurrenskraften gentemot riket försämras eftersom avbytarsystemet i riket endast ändras marginellt.
Landskapsregeringens nedskärning av finansieringen är den stora stötestenen. Det gör att jordbrukarna knappast har råd att anlita avbytare vilket gör det omöjligt för privata aktörer att ge sig in i avbytarbranschen menar Ålands näringsliv.
– Vi har således mycket svårt att se hur privat avbytarservice skulle fungera, trots de goda intentioner vi ser med förslaget, skriver Ålands näringsliv.
Ålands näringsliv föreslår att Ålands hushållningssällskap skulle kunna vara huvudman för avbytarverksamheten och finansieringen skulle ske via landskapet. Man ser också en möjlighet att förenkla reglerna för avbytarservicen.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds