DELA

Privatägd bullervall måste flyttas

Bullervallen måste flyttas.
Det beskedet har Christoffer Qvarnström – som ifjol lät uppföra vallen på sin tomt i Lemland Lemström – fått av landskapsregeringen.
– Enligt lag ska den som bygger en bullervall ha tillstånd och det finns inte, säger landskapets vägingenjör Stig Janson.
Bullervallen ligger strax efter Lemströms kanal på Lemlandssidan, intill avfarten till Björkudden.
Vallen byggdes förra året för att lindra ljudet från trafiken på Lemlandsvägen som ligger precis intill tomten. Den sista januari i år var vallen uppe i landskapsregeringen och det beslöts att den måste flyttas senast den 20 maj. Landskapets vägingenjör Stig Janson förklarar varför:
– När en väg byggs så finns det alltid ett vägområde som inte bara omfattar vägbanan, utan också slänter och diken. Det området är väghållaren, i det här fallet landskapet, rädd om. I framtiden kanske man vill bygga en gång- och cykelväg till exempel.
Dessutom, säger han, ska den som bygger en bullervall ansöka om tillstånd för detta. I det här fallet finns inget tillstånd.
– Landskapet har gett tillstånd till flera andra för att bygga bullervall och i de tillstånden finns alltid vissa villkor, till exempel hur nära vägen man får bygga. I det här fallet har vägen ett skyddsområde som är 20 meter från vägens mitt.
Med andra ord behövs det tillstånd om tomtägaren vill bygga inom de 20 metrarna. Till Ålands radio, som var först med nyheten, säger Christoffer Qvarnström att vallen är byggd inom tomtens råstenar och att landskapets trafikavdelning tidigare gett besked om att det då inte skulle behövas något tillstånd.
– Jag vet inte vem som har gett det beskedet. Jag skrev i ett brev till honom tidigare att han skulle beakta vägområdet. Om han tolkar det som att man inte behöver tillstånd vet inte jag, säger Stig Janson.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Minna Wallén