DELA

Privat satsning alternativ för tunnel

Det finns ett intresse för att bygga en Föglötunnel i privat regi, konstaterar projektledaren Otto Hojar.
– Men fokus måste flyttas från en enskild tunnel till en effektivare färdväg genom skärgården, mellan Helsingfors-Stockholm. Det skulle inte byggas bara för Föglöborna utan för hela Åland, kanske för hela Norden.
Det vari april i fjol som det Föglöbaserade företaget Visit.ax, som leds av Otto Hojar, beviljades 70 procent bidrag för ett tvåårigt utredningsprojekt. Projektets ursprungliga mål var att utreda, bland annat utifrån liknande projekt i andra länder, om en tunnel mellan Lemland och Föglö kunde byggas och drivas i privat regi.
Projektet bedöms ”ha förutsättningar att kunna påvisa en ny form av företagsamhet inom landskapet” skrev landskapsregeringen i beslutsprotokollet.


Innan högkonjunktur
Sedan dess har dock förutsättningarna för projektet ändrats markant. Provborrningarna för en Föglötunnel har stött på patrull och anslaget för en utredning inom trafikavdelningen har sänkts från 900.000 euro till 100.000 euro i landskapsbudgeten för 2010.
– Förhoppningen var ju att provborrningarna skulle göras i offentlig regi redan hösten 2009. Men när vi kom i den här ekonomiska situationen så föll allting lite tidigare än väntat, säger Otto Hojar, som dock menar att gällande projekt i den här storleksklassen gäller det att smida medan järnet är varmt
– Ett tunnelprojekt skulle gärna kontrakteras innan nästa högkonjunktur, eftersom det skulle påverkas mycket av oljepriserna.


Positiv respons
Vi träffas i Visit.axs arbetsrum i I Tiden.
Under rubriken ”Sunda kommunikationer” visar Otto Hojar en 28-sidig power-point presentation där han berättar om själva projektet, men även om kommunikationer till och från Åland i ett historiskt och framtida perspektiv.
– Jag höll en presentation för Rotary i december och då fick jag positiv respons. Det intressanta är ju att näringslivet visar intresse och pockar på, säger Otto Hojar.


Visat ministerier
Förutom för ålänningar har Hojar presenterat projektet för fyra ministerier i Helsingfors och för EU-parlamentariker Calle Haglund.
– Man måste sluta tänka i banorna att det handlar om en ”Föglötunnel”, utan behovet måste lyftas till en annan nivå. En fast förbindelse skulle vara positiv för hela Åland inklusive skärgården. Och i förlängningen för kommunikationerna i hela Norden, säger Otto Hojar, och presenterar det som han ser som ett första steg på vägen, Vision samarbete steg 1.
Genom en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö, kortrutt till Nagu och sedan fast förbindelse mellan Nagu och Pargas kunde till exempel resvägen mellan Mariehamn och Helsingfors förkortas till drygt 5 timmar och från Kapellskär till Pargas kunde man ta sig på cirka 5,5 timmar.
Hur har första projektåret förlöpt?
– Det har varit ett väldigt intressant år och jag har haft aktiv kontakt och inofficiell dialog med det åländska näringslivet.
Vilken respons har du fått?
– Det har faktiskt varit mer positivt än negativt. Men de som bara ser nackdelar kanske inte kontaktar mig heller.


Finansiering
Har någon kontaktat dig och varit intresserad av att satsa pengar i en Föglötunnel?
– Via projektets hemsida tunneln.ax kan man registrera sig och där har jag fått kontakt med sådana som är beredda att satsa pengar. Via sidan har jag även kontaktats av personer med ålandsanknytning som besitter kompetens och erfarenhet från liknande projekt, säger Otto Hojar, som menar att det verkar finnas ett stort intresse för projektet bland ”exilålänningar”.
– Det skulle vara intressant att göra en provteckning, säger Otto Hojar.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax