DELA

Privat avbytarservice på kommande

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) vill avskaffa systemet med landskapsanställda avbytare.
– Jag har en känsla av att det här är ett förslag som är svårt att kritisera, åtminstone om man ser till helhetslösningen. Jag är inte orolig, säger han.
Dagens system med landskapsanställda avbytare föreslås alltså i ett nytt lagförslag slopas helt från och med nästa år. Lantbrukarna ska då själva ansvara för att organisera avbytarverksamheten.
– I dag är det lantbrukarnas rätt att ringa till landskapet och säga när de vill ha semester. Jag tycker inte att landskapet ska ordna avlönade anställda som jobbar i ladugårdarna då jordbrukarna är lediga. Det hör inte till självstyrelsens uppgifter, säger Fredrik Karlström.
Däremot ska landskapsregeringen fram till 2022 finansiellt fortsätta stöda husdjursproduktionens behov av avbytare. Under det första året skulle 80 procent av kostnaderna för avbytare ersättas, därefter minskar pengarna stegvis under följande år för att landa på 40 procent år 2022.


Mjuklandning
Beskedet att landskapsregeringen vill privatisera avbytarservicen är inte nytt. I en tilläggsbudget för två år sedan bestämdes att så skulle ske 2015. Fredrik Karlströms åsikt är att det nya förslaget är lindrigare än det förra.
– I omställningsbudgeten sades det att det skulle finnas avbytarhjälp för vikarier endast vid akut sjukdom och att det skulle få kosta landskapet högst 200 000 euro per år under en tioårsperiod. Det här är ett mjuklandningsförslag där vi har lagt till att du får vara ledig i 30 dagar om du har en mjölkgård med 18 kor eller fler, och i 15 dagar om du har en mindre mjölkgård eller andra djurbesättningar som fyller djurenhetskriterierna.
Fredrik Karlström säger att utvecklingen går mot ett minskat antal – men till storleken större – djurbesättningar. Vid de större enheterna krävs ofta anställd personal. Denna kan jobba under lantbrukarnas ledigheter vilket i sin tur minskar behovet på avbytarservice.
– I dag har vi 40 mjölkgårdar på Åland, så många är det inte om tio år.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman