DELA

Priserna sjönk mer än momsen

Den sänkning av matmomsen som genomfördes den 1 oktober visar sig fullt ut i lägre priser.
Prisnedgången från september till oktober är till och med större än så.
På Åland sjönk priserna på livsmedel med cirka 5,5 procent från september till oktober. Det visar den prisjämförelse som Konsumentforskningscentralen har gjort tillsammans med länsstyrelserna runtom i landet.
Momssänkningen var 4,3 procent.
– Säsongsvariationer, världsmarknadspriser med mera har gjort att priserna har sjunkit med mer än bara momsen, förklara prisinspektör Henry Öberg, som har följt prisutvecklingen på Åland.
Samtidigt som momsen sänktes så höjdes skatten på alkohol, vilket motverkar effekten för många konsumenter. Det kommer emellertid inte fram i den här undersökningen, eftersom alkohol inte ingår.
På rikssidan har det också förekommit skriverier om att priser har smyghöjts genom att tillverkarna har ändrat vikt och innehåll i olika förpackningar, till exempel 100 g mindre korv än tidigare i ett korvpaket.
– Det är på sätt och vis en smyghöjning, men sådant har förekommit hela tiden. Det har inte med momsen att göra, säger Öberg.

Åland = Lappland
Prisutvecklingen har jämförts länsvis och det visar sig att Åland och Lappland ligger väldigt lika medan Uleåborgs län skiljer sig mest från mängden.
Åland och Lappland har bägge en nedgång i priserna på 4,7 procent; Uleåborg ståtar med 6,7 procent och de övriga ligger på 5,1 och 5,7 procent.
Priskontrollerna fortsätter till mars. I juli höjs momsen på livsmedel med 1 procentenhet till 13 procent samtidigt som momsen på restaurangmat sänks från 22 till likaså 13 procent.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax