DELA

Prisad som tredje bästa lokaltidning

Nya Åland vinner nya framgångar. I årets tävling om bästa lokaltidning fick tidningen en bronsmedalj.
Tävlingen om bästa lokaltidning ordnas av Tidningarnas förbund och i år deltog rekordmånga tidningar, totalt 91. De delades upp i olika klasser utgående från utgivningstätheten.Nya Åland tävlade i klassen för tidningar som kommer ut minst tre gånger i veckan. Totalt 17 tidningar deltog i samma kategori och Nya Åland fick tredje pris efter tidningarna Nokian Uutiset och Sisä-Suomen Lehti. I juryn, som bedömde tidningarna, satt studerande i journalistik vid Jyväskylä universitet och representanter för sex lokaltidningar.

Hedersomnämnande
I en annan tävling, Bilden i lokaltidningen, fick Nya Åland ett hedersomnämnande.”Tidningens rikliga bildsättning innehåller många både fartfyllda och lockande tagningar. Bilderna är levande och som helhet nästan för livfulla. Kompositionerna är noga planerade. Mittuppslagets högklassiga bildreportage framträder till sin fördel” heter det i juryns motivering till hedersomnämnandet.Bildtävlingen vanns av lokalkonkurrenten Åland som enligt juryn har ”förstått att ge rum och värde åt bilderna”. Juryn konstaterar också att tidningen Åland vågar ta risker – bilderna är fartfyllda och gränsdragningarna modiga.I bildjuryn satt studerande i journalistik vid Tammerfors universitet med professor Hannu Vanhanen som juryns ordförande.

Inte överraskad
Nya Ålands chefredaktör Nina Fellman är givetvis glad över de nya framgångarna men inte heller helt överraskad. Nya Åland utsågs 2003 till bästa lokaltidning i sin klass och 2002 fick tidningen en silvermedalj i samma tävling. Dessutom har tidningen fått en rad layoutpriser under årens lopp.– Vi har blivit lite bortskämda med priser men de visar att vi genomgående håller en väldigt hög nivå. Våra redigerare är duktiga och benägna att utvecklas och jämfört med andra mindre tidningar i Finland satsar vi stora resurser på bildjournalistiken och det märks på olika sätt. När fotograferna får koncentrera sig på sitt jobb och de skrivande journalisterna på sitt blir det en bättre helhet, säger Nina Fellman.

HELENA FORSGÅRD