DELA

Prio ett: Den utbuktande stålspontväggen

Att stålspontväggen buktar ut under kaj 4 i Västra hamnen tyder på att stenmassor trycker på bakifrån, konstaterar infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson(MSÅ).
– Det är en prioriterad åtgärd.
Nya Åland redogjorde i går för innehållet i den kajmätningsrapport som hamnverket beställde i höstas av företaget Meritaito i Helsingfors för att ta reda på vilka skador propellerströmmarna åstadkommit på undervattenskonstruktionerna sedan den senaste dykundersökningen gjordes.
Granskningen visar att det finns skador på alla kajers undervattenskonstruktioner. Den skanning som gjordes gäller bara ytskikten och för att få reda på vad som döljer sig bakom ytan ska andra undersökningar nu göras.
– Redan den här veckan ska ett åländskt bolag göra inspektionsdykningar där man tittar närmare på de 18 punkter som listas i rapporten. Bolaget har också tidigare gjort dykundersökningar i hamnen, berättar Roger Jansson.
Efter det ska hamnchef Leif Ahlqvist ta hjälp av specialister på betong och konstruktioner inför beredningen av ärendet till nämndens aprilmöte.
Det kommer att ta betydligt mera tid att undersöka vad som finns bortom ytan, säger han.
– Men åtminstone stället där väggen tycks bukta ut i stålspontväggen på kaj 4 måste undersökas. Där krävs det eventuellt förstärkning från insidan. Det vi hinner göra inom det här året är det som prioriteras högst och då ska pengarna i årets budget räcka till det. Om jag minns rätt finns det ungefär lika mycket pengar till i nästa års budget.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre