DELA

Prins Daniel bjuds till Åland

Sveriges prins Daniel inbjuds till Åland av talman Britt Lundberg.
Så här lyder inbjudan:
För det självstyrda landskapet Åland skulle det vara en stor ära om H.K.H. prins Daniel ville besöka Åland under våren 2013. Temat för besöket skulle vara näringslivet med betoning på småföretag men vi skulle givetvis även vilja ta tillfället i akt att presentera Ålands unika självstyrelse. Ett besök kunde omfatta också andra aspekter av Ålands samhällsfunktioner i enlighet med prinsens önskemål.
Jag ber Er vänligen ta upp denna förfrågan till övervägande på det sätt Ni finner lämpligt. Samtidigt vill jag meddela att Sveriges generalkonsul Ingrid Iremark är beredd att fungera som kontaktlänk i ärendet vad gäller tilläggsupplysningar och närmare diskussioner.
Med utmärkt högaktning
Ålands lagtings talman
Britt Lundberg