DELA

Princip-ja till reform, men vill ha mer betalt

Socialnämnden i Mariehamn är i princip med på en gemensam socialtjänst för samtliga kommuner, men säger att staden måste få höjd landskapsandel för den sociala verksamheten.
Det var socialnämndens ordförande Barbro Sundback (S) som föreslog och fick stöd för en höjning av landskapsandelarna från 18,50 till 26,50 procent vid socialnämndens möte i tisdags.
– Höjningen är motiverad med tanke på att övriga kommuner och deras medborgare utnyttjar stadens sociala service utan att staden får full ekonomisk ersättning för det, säger Sundback.
Höjningen till 26,50 procent kan verka stor, men staden kommer då i samma klass som Jomala.
– De kommuner som får mest kommer upp i 53,50 procent i landskapsandel för den sociala servicen, så spannet är oerhört stort.
Att det här förslaget om höjd landskapsandel nu kommer från stadens socialnämnd beror på att nämnden har tagit del av Åsubs utredning, där det framgår att kommuner med hög landskapsandel inte alltid har så höga sociala kostnader utan kan använda pengarna till annat.
Läs mer i papperstidningen! (ht)