DELA

Presidenten imponerad av mångkultur

President Tarja Halonen konstaterade under gårdagens presskonferens att det var första gången hon bekantade sig med det mångkulturella Åland.
– Arbetet med språkbarriärerna är viktigt, konstaterade hon.
Presidenten hann även med en kort presskonferens på servicehuset Rönngården i går. Hon inledde med att berätta att hon informerats om självstyrelsesituationen och att hon tillsammans med lokala politiker diskuterat utvecklingen av Ålands autonomi.
– Vi har inte tagit några beslut om något utan jag har uppdaterats. Men det betyder inte att det inte finns problem att lösa, de här sakerna är naturliga att se över, sade hon.
Presidenten besöker Åland ofta och anser att det är viktigt att besöka landskommunerna och inte enbart Mariehamn.
– Åland är inte bara Mariehamn. Jag vill även se samhällets vardag, inte bara göra besök när det är fest. Vi är en familj och det är viktigt att jag kommer hit också när det inte finns några problem att diskutera.
Hon tillägger att hon har kontakt med representanter för Åland så gott som varje vecka.
– Och visst har vi även haft våra utmaningar, säger hon och klappar talman Roger Nordlund på handen.

Förespråkar dans
Tidigare på dagen träffade hon Ålands mångkulturella förening som även bjöd upp henne till kurdisk dans.
– Det här är första gången jag bekantar mig med det mångkulturella Åland och det arbete de gör verkar mycket bra. Jag har föresten dansat afrikansk och orientalisk dans i flera år och jag tror att det är rätt sätt att lära känna andra kulturer. Var inte blyga för att bjuda upp!
I övrigt tror hon att det är viktigt att invandrare lär sig språket i det land de flyttar till, och att man bör satsa på kurser som till exempel ”svenska som andra språk”.
– Samma utmaningar finns i hela landet, säger hon. Och tillägger även att hon självklart tar avstånd från alla rasistiska åsikter i samhället.
Att det finns förslag på en egen integrationslag på Åland känner hon inte till och vill därför inte svara på vad hon anser om förslaget.
– Annars tycker jag att det frivilligarbete folk gör är värt mycket och det är värt att satsa pengar på.

Vindkraft
Hon får också frågan vad hon anser om så kallade inmatningstariffer för vindkraft.
– Energipolitiken kunde vara bättre, även nere i EU. Ålänningarna har gjort mer än vad som gjorts i hela Finland. Om det skulle behövas några extrasaker, som en elkabel, så borde det väl vara okej.
På presskonferensen kom även frågan om svenskans ställning i Finland upp. Där har presidenten en tydlig åsikt.
– Människor ska kunna använda sitt modersmål och få service på sitt modersmål, säger hon.
Läs mer om presidentbesöket i papperstidningen!

Tanja Lönnqvist