DELA

President öppnar konferens i Alandica

Ålandsexemplets betydelse i samband med internationella konflikter är temat för en stor internationell konferens som Ålands fredsinstitut arrangerar. Konferensen, som hålls tisdagen den 1 november i Alandica i Mariehamn, öppnas av president Tarja Halonen.
På talarlistan finns bland andra den svenske toppdiplomaten och före detta utrikesministern Jan Eliasson, direktören för Europas minoritetscentrum, ECMI, doktor Tove Malloy, riksdagsledamot Elisabeth Nauclér och Markku Suksi, professor i konstitutionell rätt vid Åbo akademi.
Fredsinstitutet räknar med deltagare från flera olika samhällssektorer som till exempel forskningen, politiken och diplomatkåren.
Konferensen är avslutningen på ett forskningsprojekt. Under två års tid har man granskat Ålandsexemplets komponenter och vilken betydelse det har haft runt om i världen, bland annat som en metod att lösa konflikter.
I samband med konferensen lanserar fredsinstitutet en bok om den här forskningen. I boken analyseras bland annat Ålandsexemplets betydelse internationellt. (tt-s)