DELA

President Ahtisaari oroas över inställning till svenska språket

Bevara och stärk svenskan i Finland. Det skriver president Martti Ahtisaari i en debattartikel i måndagens Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.
– Jag ser nu med oro på den växande negativa inställningen till vårt andra inhemska språk.
Svenskan är Finlands band till Norden och inkörsporten till andra språk, anser Martti Ahtisaari.
– Om vi kan svenska tredubblar vi det nordiska område, som också Finland är en del av, där vi kan förstå varandra.
Ett av huvudargumenten i kritiken mot svenskan, skriver Ahtisaari, är att finskspråkiga klarar sig utmärkt på engelska också i de övriga nordiska länderna.
– Men ta exempelvis de tusentals finländare som varje år flyttar till ett annat nordiskt land på grund av arbete eller studier. Hur mycket lättare är det inte för dem att anpassa och integrera sig i samhället om de åtminstone kan lite svenska?

Inled i lågstadiet
Det är för sent att inleda svenskaundervisningen i sjunde klass när eleverna är i puberteten, anser Ahtisaari.
– De val eleverna gör i lågstadiet har effekter på lång sikt – på studierna i gymnasiet och i sista hand på arbetslivet och näringslivet.
Han skulle gärna se en tidigare studierådgivning och olika studiemotiverande åtgärder för att skapa ett intresse för svenskan bland de yngre eleverna.
– Det är märkligt att vi studerar länge och ihärdigt svenska men lär oss det uselt med tanke på den praktiska tillämpningen.

Nordisk identitet
Svenskan har stor betydelse för den nordiska identiteten, menar Martti Ahtisaari. Han tror att det är svårare att lära känna sin historia om man inte kan göra det på det språk som historien och vår nationella identitet huvudsakligen skapats på. I debattartikeln lyfter Ahtisaari fram bland andra Topelius, Runeberg, Sibelius och Mannerheim som alla arbetade på svenska.
– Det här är inte ett prisande av finlandssvenskheten. Det handlar istället om finländarnas – de med svenska som modersmål – bidrag till Finlands utveckling och vad det är att vara finländare.
I anslutning till artikeln noterar både Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat att Martti Ahtisaari är på Åland i dag för att delta i Nordiska rådets höstmöte. Han kommer att tala om krishantering med Norges före detta utrikesminister Thorvald Stoltenberg.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax