DELA

Prata om det på åländska

Ålands fredsinstitut ordnar en debatt 7 mars klockan 18.00 i Ålands lagtings auditorium. Inför internationella kvinnodagen pratar man om hur man kan förebygga sexuellt våld, en fråga som aktualiserats på Åland efter debatten om våldtäkter och sexualbrottslagstiftning. Debatten kallar man för Prata om det (på åländska).
Nu vill man lyfta fram samhällets syn på sexuellt våld och hur man kan förebygga det, normerna kopplade till kön samt jämställdhet. Genom debatten vill fredsinstiutet erbjuda ett forum för att ”prata om det” – ett begrepp sprunget ur mikrobloggen Twitter där man länge diskuterat frågan under hashtagen, märkningen, #prataomdet.
Genusvetare Jenny Jonstoij håller ett anförande om bland annat debatten som pågår i Sverige och riket och lagtingsdirektör Susanne Eriksson presenterar ett utkast till den motion om ändrad sexualbrottslagstiftning som lagtinget ska lämna till riksdagen. Moderator är talman Roger Nordlund. (mt)