DELA

Power Club läggs på is tills vidare

För inte länge sedan tog Power Club krafttag mot droger.
Sedan avgick den vikarierande verksamhetsledare. Och ordföranden. Och kassören.
Nu ligger klubben lågt i väntan på vad Folkhälsan har för planer när det gäller drogförebyggande verksamhet för barn.
Det sista året har varit rörigt för Power Club.
Ordföranden Signe Järvenpää och kassören Eva Eriksson har avgått.
Verksamhetsledare är Cita Nylund är tjänstledig på grund av att hon sitter i lagtinget. Hennes vikarie Jessy Eckerman-Hartvik slutade i maj i fjol, hon hade begärt tjänstledigt för en tid, men styrelsen ville inte bevilja den.
Ordförandeskapet har återgått till förre ordföranden Åke Mattsson, som inte ser avhoppen som någon katastrof.
– Vi avvaktar nu Folkhälsans projekt som i mycket överlappar det vi gjort, förklarar han.
Det var han själv tillsammans med Hasse Wickström som startade Power Club på 1990-talet.
– Då spelade vi en större roll och det var stort för barnen med rabatter och Sverigeresor. Nu verkar det som barnen går på sina evenemang i alla fall.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman