DELA

Postterminalen blir mycket större

Posten Åland planerar att bygga ut Postterminalen i Jomala Sviby rejält. Det kan innebära upp till 50 helt nya arbetsplatser.
I onsdags begärde Posten Åland in anbud på entreprenad av en ny tillbyggnad till Postterminalen. Det handlar om cirka 7.000 kvadratmeter produktionsyta varav 300 kvadratmeter utgör kontor och 1.100 kvadratmeter en källarvåning för tekniska utrymmen.
Utöver nybyggnaden bygger man samtidigt om totalt 875 kvadratmeter av de befintliga lokalerna , vilket ger en sammanlagd våningsyta på nästan 9.000 kvadratmeter. Allt beräknas stå klart i början av 2012
I ett pressmeddelande konstaterar man att de nya produktionsutrymmena ska användas enligt följande:
n Den så kallade tredjepartslogistiken (affärsområdet pack och distribution), där nya utrymmen för lagerhållning och packning för externa kunders räkning planeras för att kunna ta emot nya kunder framförallt inom den växande e-handelsbranschen. I sorteringshallen bereds plats för att maskinellt kunna sortera de avgående försändelserna enligt de krav som ställs från respektive distributör i mottagarländerna i Norden och norra Europa. Nybygget frilägger dessutom ytor i den befintliga terminalen där utskrifts- och kuverteringsverksamheten kan expandera med tanke på möjligheterna som öppnas då moms införs på porto i flera av de stora europeiska länderna.
n Den traditionella postverksamheten flyttas till de nya lokalerna, där utdelningen får bättre och mer ändamålsenliga utrymmen för sin sortering, lastning och arbetsledning.
n Den växande logistikverksamheten, där helt nya lastningsutrymmen, förvaringsutrymmen, kyl- och frysutrymmen samt kontor för arbetsledningen planeras.
Nya sociala utrymmen i form av ett modernt friskvårdscenter är en annan del som får plats i lokalerna. Anbudstiden går ut 3 december och byggstarten är planerad till början av nästa år. Tillbyggnaden kan innebära upp till 50 nya arbetsplatser för Posten Åland.
– Den snabba expansion som vi har upplevt framförallt inom tredjepartslogistik och traditionell logistik har lett till att nuvarande utrymmen är fullt utnyttjade. Vi har redan tidigare gjort en långtidsplan för hur Posten Ålands fastighet i Sviby ska kunna byggas till i olika etapper. Vi har konstaterat att det nu finns behov av en tillbyggnad för att verksamheten ska kunna fortsätta att växa samtidigt som den åländska byggmarknaden förväntas vara i behov av projekt av den här storleken från 2011 och framåt, säger vd Henrik Lundberg.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax