DELA

Posthuset säljs efter sommaren

Postens lokaler på Torggatan 4 renoveras för fullt.
Före sommaren ska kundexpeditionen flytta och efter sommaren säljs fastigheten.
Posten Åland grundrenoverar sina lokaler i fastigheten vid Torggatan 4. Den 1 juni ska arbetet vara klart och kundexpeditionen har då flyttat till utrymmet intill den nuvarande expeditionen.
Utrymmet har varit tomt sedan sorteringen flyttade till Sviby. Ingången till den nya expeditionen kommer att ligga där postboxarna finns i dag.
Under sommaren ska Posten hyra ut den lokal som blir ledig när expeditionen flyttar.
– Men vi har inte gjort klart med någon hyresgäst ännu, säger Postens ekonomichef Clas-Yngve Kero.

Behåller en del
Anledningen till att lokalen bara hyrs ut under sommaren är att Posten planerar att göra sig av med fastigheten efter sommaren. Posten ska bilda ett fastighetsbolag och sälja större delen fastigheten på den öppna marknaden.
Avsikten är att behålla aktier som berättigar till cirka 17 procent av ytan som Posten behöver för kundexpeditionen. Posten ska också fortsätta att ha egen verksamhet på övervåningen tills utbyggnaden i Sviby är klar i oktober 2008.
Någon köpare har Posten ännu inte. Innan man kan gå vidare måste lagtinget godkänna landskapsregeringens tilläggsbudget. Lagtinget förväntas klubba budgeten i maj månad.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax