DELA

Postens vd: En intressant företeelse

Posten på Åland har många postorderföretag i sitt kundregister. Numera finns ett delvis statligt företag bland dem.
– En intressant företeelse, säger vd Henrik Lundberg.
Henrik Lundberg berättar att fler och fler företag fått upp ögonen för Åland som distributionskanal.
– Så är det, vi har runt ett 40-tal kunder. De flesta vi har att göra med har ett kontor i Sverige eller Finland som vi förhandlar med.
Marknadsför ni er aktivt till postorderföretag?
– Det gör vi genom till exempel mässor och forum där de finns representerade, det handlar inte om någon massmarknadsföring. Tidigare var det Borås som var ett postordercenter, många etablerade sig där och i Göteborg och Helsingborg.
Hur mycket spelar skatteundantaget in i att företag väljer er?
– Den är väldigt ofta inblandad, även om det kan komma till andra grejer.

Kundens beslut
Rahapaja Moneta är delvis ägt av staten och anlitar alltså numera posten.
– Jag kommenterar ogärna enskilda kunder, men företeelsen är intressant. Det är kundens beslut att välja oss, vi erbjuder vår service och tittar inte på ägarna.
Det åländska skatteundantaget är enligt Henrik Lundberg alltid på tapeten för posten.
– Det var en liten räd i Finland för ett tag sedan, till exempel genom Verkkokauppa som hade Ålands flagga med i sin marknadsföring. Men varje gång har man konstaterat att det är så här lagstiftningen ser ut. Det är prövat rättsligt, säger han.

Kan växa mer
Han säger att det bedrivs liknande handel på andra platser än Åland, antingen via platser utanför EU eller utanför skattegränsen.
– Mängden som skickas härifrån är försumbar i ett EU-sammanhang, säger Lundberg.
Kan ni växa ytterligare på postordermarknaden?
– Visst kan vi det. Det finns goda förbindelser till och från Åland. Vi har bra med tomtmark och kan bygga ytterligare 25.000 kvadratmeter, så vi lär inte ha några kapacitetsbegränsningar under min tid.
Att det är en växande verksamhet råder det ingen tvekan om.
– Postväsendena öster och väster om oss lider av digitaliseringen där första klass-brev, fakturor och kontoutdrag försvinner vilket gör att de har problem med volymminskningar. Vi satsar också på varuhandel vilket gör att vi är på rätt sida av utvecklingen, säger Henrik Lundberg.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax