DELA

Postens resultat vittnar om utmanande år

Posten Åland Ab presenterar i dag sin bokslutskommuniké för 2013.
Såväl omsättning som resultatet sjönk jämfört med 2012.
Omsättningen år 2013 var 41,3 miljoner euro, vilket är en sänkning med fem procent jämfört med 2012 då omsättningen var 43,6 miljoner euro, skriver Posten Åland i ett pressmeddelande. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt sjönk med 35 procent till 2,0 miljoner euro jämfört med föregående år då resultatet var 3,1 miljoner euro.
– De minskade intäkterna kan i huvudsak härledas till förändringar i lagstiftningen som resulterar i minskade gods- och postmängder, samt till den allmänna lågkonjunkturen, skriver vd Henrik Lundberg i pressmeddelandet.
Under andra halvan av fjolåret mer än fördubblades resultatet jämfört med årets första hälft och ett flertal nya stora projekt – främst inom affärsområdet pack och distribution – är på gång, vilket får Lundberg att se positivt på framtiden.
– Vår satsning mot den europeiska marknaden har tagit fart och tillväxten inom affärsområdets övriga kundsegment kommer att vara fortsatt god under 2014.
Läs mer i morgondagens Nya Åland. (ml)