DELA

Posten undvek uppsägningar

Det blir inga uppsägningar vid Posten Åland Frimärken.
Det står klart efter att samarbetsförhandlingarna avslutats.
Så här sägs i ett pressmeddelande:
”Posten Åland kallade den 24 november Pau Ålandsavdelning r.f. till samarbetsförhandling gällande omläggning av verksamheten inom affärsområdet Frimärken. Samarbetsförhandlingarna är nu avslutade och Posten har på basen av det som behandlats i förhandlingarna fattat beslut i enlighet med den information som följer. Postens personal har informerats om resultatet av samarbetsförhandlingen.
Inför samarbetsförhandlingen beräknade Posten att tre personer kunde komma att beröras av uppsägningar samt att tre personer kunde komma att överföras till deltidstjänster.
Efter förhandlingarna där även individuella samtal med samtliga berörda arbetstagare ingått har samtliga uppsägningar kunnat undvikas genom två frivilliga pensioneringar samt en omplacering till affärsområdet Pack & Distribution. Gällande överföring till deltid så sker en arbetstidsjustering för tre personer från heltid till 80 % arbetstid från och med juni 2015. En av dessa tre har skett på frivillig väg.”