DELA

Posten har ”rörlig lönedel”

Personer på 32 poster inom Posten Åland har en rörlig lönedel.
– Utfallet kan variera mellan 0 och 150 procent av målprocenten, berättar Postens personalchef Johan Haglöf.
Han framhåller att den rörliga lönedelen inte ska jämställas med ett regelrätt bonusprogram. Postens system för lönerna har funnits allt sedan den åländska posten övertogs av landskapet 1993.
De befattningar som har en rörlig lönedel är antingen inriktade på försäljning eller gäller resultatansvariga chefer. Den rörliga lönen faller ut om budget och projektmål nås.
– Vi har en målprocent som ens prestationer mäts emot. Under åren som gått har utfallet inte varit noll, men inte heller nått upp till 150 procent, berättar personalchefen.

Del av årslönen
Målprocenten varierar beroende på vilken befattning personen har. I pengar handlar det om 5-20 procent av den fasta årslönen.
– Den rörliga lönedelen är helt beroende på budgeten som är högt ställd och godkänd av styrelsen. De fasta lönerna för den här kategorin av personal ligger ganska lågt i jämförelse med andra företag.
Johan Haglöf har uppfattningen att Postens styrelse har nått det mål man ville nå med lönesystemet.
– Ja, absolut.

10 i ledningsgruppen
Av de 32 befattningarna innehas tio av ledningsgruppen. De som har en rörlig lönedel är de fyra affärsområdescheferna Mats Polviander, Anita Häggblom, Eivor Granberg och Dan Johansson. Utöver dem har stabscheferna rörlig lönedel – Johan Haglöf, Oscar Henriksson, Björn Wennström, Mats Engblom, Kenneth Sandholm och vd Henrik Lundberg.
– På enhetschefsnivå är befattningarna med rörlig lönedel ungefär 40-60 kvinnor-män. I ledningsgruppen är affärsledningen helt jämställd medan stabsledningen har en skev könsbalans, och det är absolut något vi har i åtanke, säger Johan Haglöf.
Posten har också en allmän resultatlön för hela personalen på 0-3,5 procent av den intjänade årslönen. Utfallet beror på rörelsevinst, produktivitet och omsättning.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax