DELA

Posten Åland får det kärvt 2013

Posten Åland Ab:s omsättning växte i fjol från 37,3 miljoner euro till 38,8 miljoner. Vinsten, före bokslutsdispositioner och skatt, sjönk från 3,5 till 3,2 miljoner. Vd Henrik Lundberg förutspår dock kärvare tider framöver. Ändringen i mervärdesskattelagen träder i kraft 1 januari nästa år och inverkar direkt på Posten Ålands verksamhet.
Ett hot mot Posten Ålands omsättning och lönsamhet framöver är den ändring i mervärdesskattelagen som Finlands riksdag antog i början av 2011 och som träder i kraft från början av 2013. För att öka skatteinkomsterna sänks det minsta mervärdesskattebelopp som uppbärs vid import till Finland från tredje land från 10 euro till 5 euro. I sin bokslutsöversikt förutspår Henrik Lundberg att detta får en betydande inverkan på Posten Ålands verksamhet inom affärsområdena Pack & Distribution och Logistik.
– En stor del av de varor som distribueras inom Posten Ålands varupackningsenhet har ett värde där importmomsen överstiger 5 euro, skriver han och befarar en påtaglig sänkning av såväl omsättning som lönsamhet för år 2013.
Läs mer i papperstidningen i dag.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax