DELA

Positivt resultat för Kumlinge

KUMLINGE. Istället för att gå back visade kommunens bokslut på ett överskott om nästan 187.000 euro.
Överskottet för Kumlinge kommun 2010 blev totalt 186.997,25 euro, istället för det budgeterade underskottet på 60.000 euro.
– Intäkterna från skatter och landskapsandelar var något högre än budgeterat, och därtill var driftsverksamhetens nettokostnader lägre än budgeterat. Därmed var grunden lagd för ett gott verksamhetsår ur ekonomisk synvinkel, konstaterar kommundirektör Jim Eriksson.
En anledning till att kommunen kunde stärka sin likviditet är att de två stora projekt som kommunen ämnar investera i, renoveringen av Annagården samt byggandet av avloppsnät och reningsverk, aldrig förverkligades utan befann sig på planeringsstadiet under året.
Läs mer i papperstidningen! (lf)