DELA

Positivt för självstyrelselagsgruppen

Den åländska gruppen som arbetar med reformen av självstyrelselagen fick ett positivt bemötande när man mötte flera riksdagsgrupper i Helsingfors i dag.
Det sägs i ett pressmeddelande från Britt Inger Wahe vid Ålandskontoret i Stockholm.
Så här lyder pressmeddelandet i sin helhet:
Medlemmar i den parlamentariska kommittén för reformering av Ålands självstyrelsesystem och självstyrelselag har träffat representanter för riksdagsgrupper idag torsdagen den 7.10. Riksdagens presidium är informerat.
Idag träffade kommitténs ordförande Gunnar Jansson och medlemmarna Gun Carlson, Anders Eriksson, Harry Jansson, Roger Jansson och Barbro Sundback representanter för Vänsterförbundets och De grönas riksdagsgrupp samt centerns, socialdemokraternas och samlingspartiets riksdagsgrupper.
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér och informationssekreterare Britt Inger Wahe deltog även i träffarna. Kommittémedlemmarna Gun-Marie Lindholm och Ulla-Britt Dahl var förhindrade att delta.
Ålänningarna mötte ett positivt gensvar hos riksdagsgrupperna idag och man välkomnade fortsatt framtida samarbete i ärendet. Grupperna betonade dessutom det viktiga i att också statsrådet får motsvarande information . Budskapet är enkelt: självstyrelsesystemet är moget för en totalreform till följd av både inre och yttre orsaker. Särskild tonvikt skall läggas på utvecklandet av det ekonomiska systemet.