DELA

Positiva signaler om elkabeln

Finansminister Mats Perämaa (Lib) har diskuterat elkabel till riket och inmatningstariffer för vindkraft med näringsminister Mauri Pekkarinen (C). Perämaa är nöjd med mötet.
– Han gav positiva signaler.
I tisdags besökte finansminister Mats Perämaa (Lib) och arbetsminister Mauri Pekkarinen i Helsingfors. Ministrarna diskuterade den planerade elkabeln till riket samt arbetet med att få Åland med i det riksomfattande systemet med inmatningstariffer för vindkraft.
Landskapsregeringens ursprungliga förslag var att landskapet ska stå för 40 procent av den totala summan på 125 miljoner och att man ska ansöka om resten av pengarna från Ålandsdelegationen, men lagtinget gick sedan in för en 60-procentig stödnivå. Ärendet ligger just nu i Ålandsdelegationen där finansieringen diskuteras.
– De kommer med all sannolikhet att begära in utlåtanden från finans- och näringsministerierna, säger Mats Perämaa.
Finansminister Jyrki Katainen (Saml) har redan vid tidigare möten informerats om att landskapet kommer att ha behov av extra pengar för att finansiera elkabeln österut. Katainen har då uttryckt sig i positiva ordalag om stödet.
– Mauri Pekkarinen gav samma signal, berättar Mats Perämaa.

Snart lagförslag
Inmatningstarifferna för vindkraft, det så kallade feed in-systemet, har varit på remiss till ministerierna. Inom en månad finns det förhoppningsvis ett utkast till en proposition, säger Mats Perämaa.
– Ministern uttryckte en stark önskan om att Åland ska vara med i det här. Han hoppas att Åland ska kunna producera mycket vindkraft framöver.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax