DELA

Populär Märket-träff i Helsingfors

Finlands Fyrsällskap har anordnat en Märket-eftermiddag i Helsingfors, som lockade ett hundratal intresserade.
Bland andra närvarade bröderna Eriksson, fyrvaktare på Märket i början av 60-talet, och Seppo Laurell presenterade tidigare okänd information om fyrens tillkomst.
(På bilden syns Karl-Erik Eriksson, fyrvaktare på Märket i början av 60-talet, och Finlands Fyrsällskaps ordförande Pekka Väisänen)
Karl-Erik och Rainer Eriksson arbetade på den gamla fyren 1960-61, och de hade självklart en hedersplats vid lördagens Märket-träff.
– Det var riktigt känslosamt att de kunde närvara, säger fyrsällskapets ordförande Pekka Väisänen.
Bland annat visade Karl-Erik Eriksson en 25 minuter lång film, inspelad på Märket under vintern och våren 1976, det sista året fyren var bemannad.
– Karl-Eriks film är troligen den enda existerande där man kan se den gamla länsen vara igång. Vi har digitaliserat den gamla smalfilmen och fått en överraskande god kvalitet på den, säger Pekka Väisänen.

Återfunnet material
Seppo Laurell, författare till boken Finlands fyrar, presenterade nyfunnen arkivinformation från tiden då Märket byggdes.
– Vi har hittat ganska mycket unikt material som tidigare varit okänt. Det handlar om brev från arbetsledaren och rapporter från båtar som besökte arbetsplatsen. Exempelvis en notering från maj 1885, då stormen tog alla varor som lastats av på en klippa, berättar Pekka Väisänen.
Materialet kommer att användas i den bok om Märket som Seppo Laurell ska skriva tillsammans med Jan Andersson i ett samarbete mellan fyrsällskapet och Ålands museum. Enligt planerna ska boken utkomma 2008.

Entusiasm
Pekka Väisänen berättade om fyrsällskapets ambitioner att rädda Märket och en 3D-film om den gamla fyrens framtid visades. Bland deltagarna visade det sig dessutom finnas ett finsk-svenskt par, som gifte sig på Märket sommaren 2002.
– Det var absolut en lyckad eftermiddag, och applåderna efteråt gick inte att ta miste på, säger Pekka Väisänen.
Fram till fredag kan man ännu köpa fyrsällskapets Märket-paket, med två olika Märket-frimärken, postkort och Märket-poststämpel. Det kostar 10 euro och intäkterna går oavkortat till att restaurera den gamla fyrbyggnaden.
Läs mer om hur du beställer Märket-paketet på www.fyrsallskap.fi.

TOMMY HARNESK