DELA

Pommern blir Mariehamns stilikon?

Mariehamns maritima profil skall höjas. Förändringen skall bestå av små detaljer, som papperskorgarnas eller parkbänkarnas färg, eller mer vidlyftiga projekt som en lång strandpromenad i trä och ett stort akvarium och laxodling på land vid hamnen.
BrittMarie Trensmar har anställts av staden för att ta fram idéer och i går kunde hon presentera dem.
I en marknadsföringsundersökning utförd av studerande vid Stockholms universitet kunde man fastställa att besökare i Mariehamn ville ha en tydligare profil på staden. Därför har BrittMarie Trensmar anställts som projektledare för att höja stadens maritima profil. Hon arbetar i samarbete med stadsarkitektkontoret och under 2008 kan de första förändringarna märkas i stadsbilden.
– Alla papperskorgar skall bli rödbruna och bänkarna skall målas så att träet liknar mahogny, säger BrittMarie Trensmar.

Båtar överallt
BrittMarie Trensmar, kulturproducent till yrket, har genom besök i städer med maritim profil kunnat konstatera att tre komponenter bidrar till en maritim känsla: vatten, båtar och trä.
– Vattnet borde lyftas fram också i centrum. Då besökare lämnat hamnarna får de inte kontakt med vatten. Vad gäller båtar är Mariehamn lyckligt lottat. Här finns både tradition och förnyelse.
BrittMarie Trensmar skulle gärna se att segelepoken lyftes fram och att Gustaf Eriksons historia tydliggörs.
– Det finns mycket av den åländska folksjälen i historien om Gustaf Erikson. Mariehamn är kanske störst i världen på segelfartyg även nu, som den stad som får flest besök av Tall Ships Race. Staden har redan så mycket gratis.

Röd granit
I BrittMarie Trensmars vision lyfts Pommern fram som stilikon för staden. Den röda graniten är också central i profilhöjningen.
– Graniten står sig bäst tillsammans med en mustig jordfärgsskala. Det blir färgskalan för papperskorgar, skyltmaterial och trafikhinder vid Västra och Östra hamnen dör det finns mycket röd granit.
Idéerna är ännu inte förankrade, varken hos politiker eller näringslivet och BrittMarie Trensmar betonar att alla måste samarbete för att maritima Mariehamn skall kunna förverkligas.
– Att måla om stadens bänkar blir inte dyrt men strandpromenaden och ett Östersjöcentrum med laxodling på land som också fungerar som ett stort akvarium behöver förstås insatser från näringslivet.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax