DELA

Pommerintendent går i pension

Museifartyget Pommerns intendent Bertil Byman går i pension i juni men har semesterdagar att ta ut före det. Den 24 mars blir hans sista arbetsdag.
Stadens hamn- och säkerhetsnämnd har godkänt Pommers bokslut för 2010. Kostnaderna uppgick till 309.558 euro medan intäkterna var 359.837 euro. Personalkostnaderna stod för 61 procent av den totala driftskostnaderna.
Nämnden har också godkänt hamnverkets och räddningsverkets bokslut. (pd)