DELA

Politiskt utspel för golf i Ämnäs

Centern och liberalerna i Finström vill fortfarande att den eventuella nya golfbanan anläggs i Ämnäs i Godby.
Ett politiskt tvågruppsmöte har resulterat i ett gemensamt uttalande där flera argument för just Ämnäs läggs fram.
– Markområdena i Godby-Ämnäs är väl lämpliga för att anlägga en komplett golfanläggning inkluderande boende och övrig service, skriver centern och liberalerna i Finström i sitt gemensamma pressmeddelande.
Politikerna levererar en lång rad argument till förmån för Ämnäs.
De konstaterar att inga skyddade naturområden äventyras i Ämnäs att läget vid Godbyvägen betyder att all trafik kan ordnas utan att störa dem som bor nära.

Ytterligare anpassningar
– All kommunalteknik såsom vatten, avlopp, vägar etcetera finns i anslutning till området. Kommunen har i sitt förslag till delgeneralplan beaktat en kommande golfanläggning och är beredd att snabbt göra ytterligare anpassningar om behov finns, skriver de två Finströmsgrupperna.
De lyfter också fram den omedelbara närheten till Ålands idrotts- och motionscentrum och Godby centrum som argument för en placering i Ämnäs.

Nya arbetsplatser
Centern och liberalerna konstaterar vidare att Ämnäs ligger cirka tio minuters bilväg från Mariehamns centrum, att det skulle bli en helt ny golfdestination och att det finns ypperliga möjligheter att anlägga en marina i anslutning till anläggningen.
– Finström är en centralt belägen kommun med goda utvecklingsmöjligheter. En satsning skulle inte bara gynna Finström och Norra Åland utan hela Åland med nya arbetsplatser och ökade turistströmmar, avslutar de två största Finströmsgrupperna i sitt pressmeddelande.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN