DELA

”Politisk ovilja” bakom flaggbeslut

Finlands utrikesminister Alexander Stubb vill inte att Ålands flagga hissas i Bryssel. Men enligt EU-parlamentarikern Calle Haglund (Sfp) finns det inga juridiska hinder.
I slutet av november överräckte europaparlamentariker Carl Haglund och hans åländska medarbetare Wille Valve Ålands flagga till Finlands ständiga representation vid Europeiska Unionen. På samma sätt som Danmark har Grönlands och Färöarnas flaggor vid sin representation så borde Finland ha den åländska flaggan vid sin, ansåg Haglund.
Men utrikesministeriet har beslutat att nobba Ålands flagga.
– De nordiska självstyrelseområdenas flaggor används till exempel vid Nordiska rådets evenemang. Det är befogat eftersom de självstyrande områdena har getts en officiell ställning inom Nordiska rådet. I EU:s grundfördrag har de självstyrande områdena inte getts en motsvarande ställning, skriver utrikesminister Alexander Stubb (Saml) i sitt svar till Haglund.

Inte jämförbara
Stubb anser vidare att Färöarnas och Grönlands ställning inom EU inte kan anses jämförbara med Ålands. EU:s grundfördrag tillämpas inte på Färöarna, Grönland är ett utomeuropeiskt territorium och både Färöarnas och Grönlands förhållande till EU har reglerats med särskilda avtal.
– I nuläget ser jag det således inte möjligt att ändra flaggningspraxisen vid Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen, skriver Stubb.
Däremot kan han tänka sig att undantag görs vid Finlands ständiga representation vid särskilda tillfällen, så som på Ålands demilitariseringsdag 30 mars och på Ålands självstyrelsedag 9 juni eller när Ålands landskapsregerings- eller lagtingsrepresentanter besöker den ständiga representationen.

Stor besvikelse
Haglund och Valve tycker att beslutet är ogrundat och en besvikelse.
– Det här är en viktig fråga, flaggan säger mer än tusen propositioner, säger Valve.
Haglund har jobbat hårt för frågan som han anser är viktig för att manifestera Ålands unika ställning gentemot EU. Han anser att utrikesministeriets svar inte har några som helst relevanta motiveringar. Enligt Haglund finns det inga juridiska hinder för flaggan.
– Det är uppenbart att det här handlar om politisk ovilja, säger han.
Haglund menar att han ibland känner sig ensam i sitt arbete för Ålands sak.
– Stubb råkar ju vara svenskspråkig och jag hade hoppats att han skulle inse värdet i detta.
Haglund kommer nu att fortsätta övertalningskampanjen.

Enkel fråga
Med anledning av flaggfrågan har Gun-Mari Lindholm (Ob) ställt en enkel fråga till landskapsregeringen.
Hon vill veta vilka åtgärder landskapsregeringen nu tänker vidta.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax