DELA

Politikerna satsade egna val-pengar

Lagtingspartierna satsade 350.000 euro totalt på höstens valkampanj.
Men Åland saknar en lag som tvingar de invalda att redovisa sin valfinansiering.
Men med bara ett undantag ha de Nya Åland ringt och frågat, berättat hur mycket de satsat personligen i valet.
För några år sedan motionerade Obunden samling i lagtinget att man också på Åland skulle lagstifta om redovisningsskyldighet av valfinansieringen, men frågan förföll.
– Det är viktigt veta hur olika partier har bindningar till andra externa organisationer, säger partiordförande Gun-Mari Lindholm (ob).
Hon agerar aktivt när Nya Åland tar upp frågan och uppmanar sina lagtingskolleger i partiet att ringa upp och berätta.
– Det har inte så stor betydelse om det är 50 euro, eller ens 200-300 euro, men vi kan absolut redogöra för allt vad partiet bekostat och också vad de invalda fått utöver egen finansiering.


Bindningar
Också liberalernas ordförande Viveka Eriksson vill ha öppenhet.
– Vi har inte diskuterat det i partiet, men min spontana reaktion är att man berättar. Jag skall fråga våra ledamöter och sedan är det upp till var och en göra som man känner.
Roger Nordlund, avgående centerordförande talar också för öppenhet.
– Jag tycker man skall ha största möjliga öppenhet så att man inte blir misstänkligjord för olika bindningar
Behövs det en lag?
– Jag har inte sett några större bekymmer hittills, så det är ingen högt prioriterad lagstiftning. I det här lilla samhället är det också en bra mediakontroll på oss, så jag hoppas det fungerar så långt.


Blivit van
Ålands framtids ordförande Anders Eriksson tycks också känna av kontrollen.
– Inte spelar det mig någon större roll, man har blivit van vid det. Det är ju en tidsfråga innan vi måste redovisa när vi går på toaletten.
Att behöva stifta en lag bara för att det finns en i riket tycker han inte är ett argument.
– Därmed inte sagt att jag är absolut motståndare till att stifta liknande lagar som i Finland.


Skeptisk
Ordförande Johan Ehn (fs) har inte funderat på att regler behövs om det här.
– Visst kan jag förstå att det finns intresse att se vilka kopplingar som finns om summorna är alltför stora. Däremot när det är mindre summor ser jag ingen större nytta.
Barbro Sundback, socialdemokraternas ordförande är däremot skeptisk till att redovisa sin personliga insats.
– Det är jättetungt med politik i allmänhet, och inte får vi anhålla om offentliga medel någonstans ifrån. Om någon får privata pengar så må de redovisa för det, men jag har helt finansierat min kampanj och hur mycket det kostat har ingen annan att göra med.
Hon tycker att nuvarande system gynnar de som har mycket pengar.
Så här ser valbudgeten ut, parti för parti:


Centern
63.000 euro satsade partiet i valkampanjen.
– Då borde allting vara medräknat. Finansieringen är med partistödet och eftersom vi under en lång period var utan partisekreterare så kunde vi lägga pengar på hög, säger vice ordförande Veronica Thörnroos.
Hon hade en egen kampanj som kostade 3.000 euro och som hon bekostade med egna pengar.
– Det är helt okej att redovisa sin valfinansiering,men jag tycker det är upp till var och en att göra det.
Partiets ordförande, Roger Nordlund, hade också en egen kampanj.
– Jag satsade cirka 1.100 euro på annonser. Det var min egen personliga insats med egna pengar.


Frisinnad samverkan
Valbudgeten för partiet var 60.000 euro.
– Vi sammanställer just nu utfallet och vi ser ut att hålla oss inom budgeten. Den finansieras via partistöd från de senaste åren som vi samlat i ladorna. Men vi kommer också att behöva ta en checkkredit på cirka 10.000 euro, säger partiordförande Johan Ehn.
Enligt honom har partiet inga utomstående donatorer.
– Inte förutom medlemmar som har kunnat skänka någon hundralapp extra i samband med att man betalat medlemsavgiften.
Hur de enskilda kandidaterna finansierat sina extra insatser i valkampanjen vet han inte.
– Vi har inte koordinerat det centralt över huvudtaget. Var och en skötte sin kampanj.
Han skall ta upp en diskussion i Fs lagtingsgrupp om man skall gå ut och offentligt redogöra för de invaldas valfinansiering.
– Jag ser inget större hinder för det, men vi måste diskutera saken.
Sin egen valfinansiering har han i alla fall något så när grepp om.
– Egna pengar satsade jag en tusenlapp i annonser, och så kopierade jag lite flygblad som kanske kostade 200 euro. Jag har fått lite sponsorering från några släktingar till en liten del av annonseringen. Victoria Sundberg och jag fick för en annons stöd av Mikael Lagström, men det var inga stora grejer.


Liberalerna på Åland
Partiets valbudget var 87.150 euro.
– Då har vi räknat in också lokalavdelningarnas och arbetsgruppernas kostnader, löner och möteskostnader, resekostnader, allt, säger partisekreterare Christina Johansson-Gammals.
Partiet finansierar valbudgeten med partistödet som fås via landskapsregeringen.
– Vi lägger undan årligen en summa. Nu tar vi lån över början på året, eftersom det tar tid innan vi får pengar från landskapet.
Partistödet betalas ut enligt de antal mandat partiet har i lagtinget. Liberalerna får den här mandatperioden en tredjedel av partistödet, eftersom man har 10 av 30 mandat.
Partiordförande Viveka Eriksson tycker inte det är några problem med att redovisa de invaldas valfinansiering.
– Jag tycker man skall ha en öppenhet, men vi har inte diskuterat det i partiet.
Hon lovar ta upp saken i lagtingsgruppen.
Själv satsade hon 5.000 euro i egna pengar.
– Jag hade ett antal annonser, affischer och utskick. Några utomstående donatorer hade jag inte.


Obunden samling
Valbudgeten för partiet var 37.000 euro.
– Vi jobbar nu med den slutliga sammanställningen, och budgeten kommer nog att överskridas. Det blir kanske dryga 40.000 i valkostnader med allt, säger ordförande Gun-Mari Lindholm.
Partiet betalade ett utskick per kommun och exponerade lagtingskandidaterna i media två gånger.
– I de annonserna var vi tillsammans, det gällde inte enskilda annonser eller valreklamer. Allt utöver det finansierade man själv.
Hennes egen valbudget var blygsam.
– Jag vill minnas att jag från egen kassa satsade 1.200 euro, några stora summor har ingen av oss lagt ut.
Några utomstående donatorer hade Gun-Mari Lindholm inte.
Efter intervjun ringer hon runt till sin lagtingsgrupp och ber ledamöterna ringa Nya Åland för att redovisa sin valfinansiering.
Fredrik Karlström:
– Jag hade ingenting i tidningarna och inget i radion, men del i en annons i XIT som jag betalade 50 euro för. Det jag satsade på var mina stora banderoller som kostade ungefär 1.000 euro.
Kostnaderna betalade Fredrik Karlström ur egen ficka.
Mika Nordberg:
– Jag lade ut cirka 3.000 euro på min kampanj. Själv är bästa drängen, jag hade ingen exern finansiering. Jag målade bilen själv med egen spruta, nu har jag sålt alla grejer.
Danne Sundman gick inte att nå igår.


Socialdemokraterna
Partiets valbudget när det gäller lagtingsvalet var 60.000 euro.
– Vi kommer att måsta ta lån på 20.000 för att finansiera valkampanjen. I första hand finansierar vi det med valfondens pengar, säger ordförande Barbro Sundback.
Alla partimedlemmar om sitter på förtroendeuppdrag betalar en sorts partiskatt på arvodena.
– Nu kommer vi att höja patiskatten till två procent för att få bort lånet. det är förslaget till höstmötet.
Enligt henne har partiet inga utomstående donatorer.
De kandidater som velat köra en egen valkampanj har fått göra det med egen valfinansiering
– Jag har haft en egen annonskampanj som jag själv betalat, säger hon.
Men hur mycket pengar hon lade ner på den kampanjen vill hon inte berätta.
Camilla Gunell sitter ännu ett tag i landskapsregeringen innan den nya trätt till.
– Jag har ingenting emot att berätta det. Jag och Carina Aaltonen delade på tillsammans fyra annonser, plus en tackannons. Säg att jag satsat cirka 700 euro egna pengar. Tyvärr hade jag inga utomstående donatorer.
Carina Aaltonen:
– Eftersom det var en gemensam kampanj med Camilla så är det också samma summa för mig, 700 euro. Det var också helt egen finansiering.
Göte Winé är ersättare i lagtinget för Camilla Gunell och är så också hela nästa år då hon är på mammaledigt.
– Min egna valbudget var 500 euro. Jag tror det gick någon euro över, men inte upp till 600. Och det här var egna hårt införtjänade pengar.


Ålands framtid
Totalt hade partiet 40.000 euro i valbudget, enligt partiordförande Anders Eriksson.
Sin egen personliga valkampanj tror han att var två eller tre annonser i tidningen Åland.
– Jag har inte tid att rota med det, men jag, märk väl, tror att annonserna kostade runt 500 euro per styck.
Den egna valfinansieringen för Anders Eriksson skulle då vara cirka 1.000, eller 1.500 euro, plus andelen av partiets valkampanj.
Sina egna annonser bekostade han själv.
– Tyvärr hade jag inga utomstående donatorer.
Ålands framtids andra lagtingsledamot, Harry Jansson, har inte heller haft några utomstående donatorer.
– Jag har satsat cirka 2.000 euro i annonser och utskick till ett par tusen hushåll, det kan kasta på nån hundring hit eller dit. Och det är egna pengar.
Enligt Harry Jansson har partiets valbudget bekostats med partistödet, plus lån.
– Vi har inga utomstående donatorer.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax