DELA

Politiker vill att kommunen betalar Maxingeräcket

Nu höjs politikerröster för att Jomala kommun ska bekosta vägräcket och säkra bergkanten invid det sprängda stupet vid Maxinge köpcentrum.
Andra säger nej och befarar att beslutet i så fall blir ett prejudikat.
Läget är fortfarande låst trots att företagen börjar flytta in i köpcentret on någon månad.
Minimax ab har inte lämnat in den ansökan om bygglov som kommunens byggnämnd krävt en längre tid och där det ska framgå hur bergsskärningen mot baksidan av köpcentret ska säkras. I väntan på en sådan ansökan har nämnden meddelat att Maxinges baksida – med varuintag och andra logistiska lösningar – inte får tas i bruk eftersom bergssprängningen enligt nämnden har skett i strid mot lagen.
På kommunfullmäktiges senaste möte ordnades en frågestund som till stor del kretsade just kring Maxinge. Ledamöterna Fredrik Karlström, landskapets näringsminister, och Dennis Jansson kastade fram ett förslag om att kommunen ska bekosta vägräcke och säkra bergsskärningen för att man ska komma ur låsningen och att en motion om detta eventuellt skulle lämnas in.
Någon motion har inte lämnats in, berättade kommunsekreterare Henrik Häggström i fredags.
– Inte heller är något sådant ärende initierat i kommunstyrelsen.
Nya Åland har sökt Fredrik Karlström men han var bortrest i fredags.

Annika Orre