DELA

Politiker som kört för fort

Under åren har flera åländska politiker haft för bråttom på vägarna – liksom nu senast näringsminister Torbjörn Eliasson.
Carina Aaltonen (S) körde 73 km i timmen på 50-sträckan på Svibybron på väg mot Jomala i september 2009, vilket resulterade i böter på 115 euro. Aaltonen gjorde inte heller någon hemlighet av händelsen utan berättade på internet via Facebook bara några timmar senare.
Bara ett drygt dygn efter att han har blivit invald i lagtinget (för Ålands Framtid) i september 2007 kör Harry Jansson alldeles för fort in i polisens fartkontroll i Jomala Södersunda. Tio dagars körförbud blir straffet efter att ha kört 85 kilometer i timmen på en sträcka där högst 50 är tillåtet.
Det var i samband med denna händelse som Harry Jansson yttrade det sedemera klassiska citatet:
– Jag visste ju inte att de bötfäller den klockade hastigheten vid skylten, jag trodde att det är en medelhastighet i området som gäller.
På självaste valdagen i september 2007 åkte Åke Mattsson (Lib) fast för fortkörning då han plockar ner valskyltar i Godby. Vägen har en hastighetsbegränsning om 90 km i timmen, men med det släp som fanns bak på bilen fick han bara köra i 70 km i timmen.
Mattsson körde i 102 km i timmen då han stoppades vid en rutinkontroll i Ämnäs. Straffet blev körförbud i tio dagar och 18 dagsböter. Brottet har rubricerats som äventyrande av trafiksäkerheten.
En uppmärksammad trafikhändelse, där åtminstone tingsrätten hävdat att det gick för fort, är Danne Sundmans (OB) olycka på 50-sträcka i Jomala Önningeby med en lånad sportbil. Detta skedde i augusti 2005. I september 2007 skulle hovrättsrättegång hållas, men vikarierande landkapsåklagare Frida Ljungström återtog besväret och därmed friades Sundman. (ab)