DELA

Politiker anmäld för barnmisshandel

En högt uppsatt åländsk politiker har anmälts för barnmisshandel.
Anmälan är en fortsättning på en vårdnadstvist som pågått i flera år.
Nya Åland skrev för två år sedan om den besvärliga vårdnadstvisten mellan ”Frida” och ”Fredrik”. Efter en separation kunde parterna inte enas om vem som skulle få vårdnaden om parets två barn.
Tingsrätten gav år 2003 Fredrik, som är en högt uppsatt åländsk politiker, rätt till full vårdnad om barnen. Frida fick rätt att träffa barnen varannan helg. Avgörande var framför allt att Fredrik hade starkare ekonomi, samt att han bodde kvar i barnens uppväxthem.
Frida var missnöjd med tingsrättens dom. Hon menade dels att det förekommit jäv eftersom Fredrik med sin politiska bakgrund hade nära kontakt till flera inblandade tjänstemän, dels att kommunens socialförvaltning hade gjort en slarvig utredning och förbisett flera fakta. Bland annat att Fredrik tidigare blivit dömd för lindrig misshandel.
Frida överklagade tingsrättens domen i Åbo hovrätt, men utan framgång. Sedan år 2003 har Fredrik haft ensam vårdnad om barnen.


Tog barnet i örat
I höstas tog vårdnadstvisten en ny vändning. Enligt Frida ska Fredrik ha slagit det yngre barnet. Frida kontaktade landskapets barnombudsman Ulla-Rindler-Wrede, som uppmanade den berörda kommunen att utreda ärendet. Nya Åland har tagit del av den här utredningen.
Utredarna, två socialarbetare, konstaterar att daghemspersonalen under hösten noterade att det yngre barnet periodvis inte mådde bra. Barnet började ge ”mörka” blickar och rita ”argsinta teckningar”. Barnet ska också ha sagt att fadern hade ”dragit honom i örat” och kallat honom ”idiot”.
I samtal med psykolog har barnet emellertid förnekat att våld skulle ha förekommit hemma.
Kommunens utredare ville att Frida och Fredrik skulle söka få professionell hjälp för att bättre kunna kommunicera dels med varandra, dels med barnen. Men Fredrik ville inte ta emot den här hjälpen. Trots misstankarna om barnmisshandel gjordes ingen polisanmälan.
Efter en ny incident kontaktade Frida i maj klient- och patientombudsmannen Marina Karlsson, som gjorde en ny barnskyddsanmälan till kommunen. Därefter polisanmälde kommunens socialarbetare ärendet.
Frida säger till Nya Åland att hon lärt sig att leva med att Fredrik har vårdnaden om barnen, men att hon reagerade när det yngsta barnet sade sig blivit slagen av Fredrik. Hon känner att hon inte har något förtroende för kommunens socialförvaltning.
– Jag tvivlar på att socialarbetare i små kommuner undvika att vara jäviga alla gånger i sitt arbete. Man ser att de har varit rädda att ta tag i det här ärendet, säger Frida.
– Om den ursprungliga vårdnadsutredningen hade gjorts ordentligt tror jag att det här hade kunnat undvikas helt och hållet.
Frida anmälde för ett drygt år sedan kommunen till justitieombudsmannen för bristande utredning i samband med vårdnadstvisten, men det ärendet har ännu inte gått vidare.
Fredrik vill inte kommentera anmälan. I kommunens utredning förnekar han att han slagit barnet. Inte heller polisen eller andra berörda myndighetspersoner vill kommentera ärendet.

jens.finnäs@nyan.ax

tfn 528 450

Med hänsyn till inblandade barn är namnen i artikeln är fingerade.