DELA

Polislag stötte på patrull

I den nya polislagen som klubbades i lagtinget i våras finns paragrafer som inte hör till åländsk behörighet.
Det menar Högsta domstolen som anser att paragraferna ska förfalla.
Lagtinget antog en ny polislag i början av april och sände den sedan vidare för granskning till Högsta domstolen. Där har lagen stött på patrull.
Enligt lagens 63 paragraf är det landskapsregeringen och polismästaren som ska övervaka polisens inhämtning av så kallad hemlig information. Med det menas telefonavlyssningar och liknande övervakning. Men enligt Högsta domstolen hör sådan verksamhet till rikets behörighet eftersom den kan ha inverkan på de medborgerliga fri- och rättigheterna som regleras i grundlagen.
Domstolen skriver vidare att man i riket har ansett det nödvändigt att samla övervakningen av sådan verksamhet i hela landet under samma organ och enligt rikets lag är det organet polisstyrelsen. Enligt Högsta domstolen kan paragrafen i den nya åländska polislagen uppfattas som att landskapsregeringen ersätter polisstyrelsen som övervakningsorgan.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom