DELA

Poliskritik mot språkbestämmelse

– I ett visst skede sätter jag punkt. Jag börjar inte leka och skämma ut mig med mina gamla kolleger och vänner som jag pratat finska med i 30 år. Börjar jag prata svenska med dem eller ha med tolk stämplar de mig som tokskalle, säger polismästare Teijo Ristola.
I den nya polislagen som klubbades i lagtinget på onsdagen finns en språkbestämmelse som säger att alla delar av verksamheten i polismyndigheten ska fungera på svenska och att det är den nya polisstyrelsens sak att se till att det fungerar.
Språkregeln är inte ny eller hårdare speciellt för polisen utan står i självstyrelselagen och gäller alla åländska myndigheter, säger kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob).
– Om polismästaren som myndighetsperson ringer i myndighetsärende måste han alltså tala svenska. Sådant är regelverket och polismyndigheten kan inte vara ett undantag och ges utrymme att verka på ett lagstridigt sätt. Alla har samma regelverk, både polismästaren och jag, säger Lindholm.
Teijo Ristola tycker att språket är ett verktyg och att det är synd att frågan fått så stor tyngd i debatten. Han ser ingen konflikt i att tala finska för att få jobbet bra gjort och att den åländska polismyndighetens verksamhetsspråk är svenska.
– Språkfrågan stör redan vår polisverksamhet och jag får faktiskt sätta ner mycket arbete varje dag på den. Vi är alla lite nervösa och funderar om vi gjort något fel, både vi som kan finska och de som inte kan. Det finns många avdelningar under landskapsregeringen, varför lyfts just polisen upp så starkt i det här?
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist