DELA

Polisen: Olika fartgränser förvirrar bilisterna

Attitydförändring är nyckeln till att få ner fortkörningarna anser den åländska polisen Eva Fellman.
Enhetlig hastighet inom Mariehamns stad är också en åtgärd som skulle underlätta för bilisterna.
Det svenska försöket med falluckor som pågår i Linköping ger inte poliserna Eva Fellman och Robert Manns mycket för.
– Det är bra om det tar ner farten, men då kör man hårt på andra ställen istället, säger Manns. Det är inte lösningen för att få ner hastigheten.
Vi har fått följa med polisen under en fartkontroll längs Neptunigatan i Mariehamn. En av de boende på gatan anser att hastigheten är för hög, speciellt vid hörnet Storagatan–Neptunigatan och har föreslagit farthinder, exempelvis fallucka. På Neptunigatan utanför Idrottsgården är maxhastigheten 30 kilometer i timmen.
Är det bra att hastigheten är 30 här?
– Politikerna anser det. Men min personliga åsikt är att det behövs enhetlig hastighetsbegränsning inom Mariehamns stads område. Att ha 30 på vissa avsnitt och 40 på andra gör bara folk förvirrade.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds