DELA

Polisen kollar dig som söker hembygdsrätt

Har du antecknats i polisens brottsregister under de fyra senaste åren?
Då ligger du risigt till om du ansöker om åländsk hembygdsrätt. Landskapsregeringen kan säga nej, eller så får du vänta i upp till sju år.
Varje år får landskapsregeringen många ansökningar från inflyttade personer – och från återflyttade ålänningar – som traktar efter hembygdsrätten.
Det alla inte känner till är att varenda ansökan först skickas till polisen som gör en sökning i brottsregistret. Den som har dömts för något brott under de senaste fyra åren eller som är åtalad för någon brottslig gärning kan nekas hembygdsrätt av landskapsregeringen.
Också sådant som att personen har försummat sin plikt att betala underhåll för barn eller inte har betalat sin restskatt kan vägas in.


Fattade beslut
I tisdags fattade kansliminister Roger Eriksson (Lib) beslut om vilka principer som ska gälla. Administrationschef Sören Silverströms hade berett ärendet mot bakgrunden av paragraf 7 i självstyrelselagen. Där sägs det att landskapsregeringen på vägande skäl kan ge avslag på ansökan om hembygdsrätt.
– Jag tyckte att frågan måste klarläggas. Hittills har man följt praxis., säger Sören Silverström.
Beslutet bygger på den finländska medborgarskapslagen eftersom den som beviljas hembygdsrätt måste vara finländsk medborgare.
– I och med beslutet tillämpar vi nu finländska migrationsverkets anvisningar.


Oförvitlighet
I den lag som trädde i kraft 2003 ersattes begreppet ”hederlig vandel” med det så kallade oförvitlighetsvillkoret.
– Det är ett finare ord för att säga att den som begått ett brott kan bli utan hembygdsrätt.
Man tar hänsyn till vilket slags brott det handlar om, hur strängt straffet har varit och vad man eventuellt står åtalad för. För ett lindrigare brott blir väntetiden kortare och för ett grovt brott längre, upp till sju år.
Det spelar ingen roll när en person har fått sitt finländska medborgarskap – om det har kommit med födseln eller förvärvats senare i livet – utan alla ansökningar går utan undantag via polisen. Också domar som getts i utlandet kan beaktas.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax