DELA

Polisen JO-anmäld efter hemlig husrannsakan

En åländsk man har vänt sig till justitieombudsmannen och anmält att polisen sökt igenom hans hem utan att meddela honom om saken förrän två veckor senare.
Enligt lagen ska polisen ”utan dröjsmål” underrätta den som utsatts för husrannsakan i sin frånvaro.
Bakgrunden är att en påse narkotika påträffades i mannens hem den 24 maj 2004. Enligt mannen själv var narkotikan inte hans.
– En polis var hemma hos mig med papper som jag skulle skriva på med anledning av att polisen beslagtagit mina vapen. Då hittade jag en påse med något vitt på golvet och överräckte den självmant och sa att den inte var min.
Mannen hade tidigare haft en inneboende, och uppger att påsen kan ha kommit från honom.
– Senare samma dag gick jag ut, och då kom polisen och gjorde husrannsakan. Det var bara ett par timmar senare, så de visste ju att jag var i stan men de kontaktade mig inte.
Polisen underrättade inte heller mannen om husrannsakan – där ingen narkotika påträffades – förrän två veckor senare, den 8 juni.

Anmälde polisen
Mannen ansåg att genomsökningen av hans hem var olaglig, bland annat eftersom förordnandet för husrannsakan gällt från den 24 maj och ”tills vidare”, utan specificerat datum.
Den 9 juni polisanmälde mannen husrannsakan som brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.
Den 11 juni överförde den åländska polisen anmälan till åklagarämbetet i Helsingfors härad. Den 21 mars 2005 beslöt häradsåklagare Tove Myhrberg att inte inleda förundersökning.
Hon skriver att polisen haft laglig befogenhet att göra husrannsakan i mannens lägenhet eftersom det fanns skäl att misstänka honom för narkotikabrott, och att husrannsakan kan genomföras hos en person som inte är närvarande.
Myhrberg anser inte heller att tills vidare-förordnandet stred mot lagen. Hon påpekar att ett sådant förordnande spar merarbete för polisen i de fall husrannsakan inte kan genomföras den dag man planerat, och att husrannsakan i detta fall genomfördes omedelbart efter att förordnandet utfärdades.
Dock konstaterar hon att den person som utsätts för husrannsakan i sin frånvaro ”utan dröjsmål” ska underrättas om saken i efterhand.

Rättssäkerheten
Polisen underrättade inte mannen om vad som hänt med hans anmälan förrän den 13 januari 2005, över ett halvår efter att anmälan gjordes, och efter flera skriftliga påstötningar från mannens juridiska ombud Bert Häggblom.
Ärendet gick vidare till justitieombudsmannen. Bert Häggblom skriver att lagens krav om underrättelse utan dröjsmål inte kan anses uppfyllda eftersom det gick två veckor innan mannen informerades.
Han anser också att Myhrbergs argumentation kring tills vidare-förordnandet är ”inkorrekt och ur rättssäkerhetssynpunkt mycket farlig”.
Enligt Häggblom borde den enskildes rättssäkerhet väga tyngre än polisens tekniska möjligheter att underlätta sitt arbete, och han varnar för att tills vidare-förordnanden kan tolkas som att de gäller tills de formellt upphävs. Detta kan leda till diskriminering av personer hos vilka polisen tidigare gjort husrannsakan med stöd av ett sådant förordnande, anser han.
Justitieombudsmannens kansli har skickat ärendet till inrikesministeriets polisavdelning. Polisavdelningens synpunkter ska inkomma till JO-kansliet på fredag.