DELA

Polisen gjorde rätt när 85-åring fick böter

En person har lämnat in ett klagomål gällande polisens agerande till Ålands landskapsregering.
Klagomålet gäller att en 85-årig kvinna stoppats av polisen för att fordonsskatten för den bil hon framförde varit obetald.
Efter att hon stoppats fick kvinnan böter och bilens registreringsskyltar avlägsnades. Klaganden ifrågasätter ändamålsenligheten i polisens agerande med hänvisning till kvinnans ålder och att hon bor cirka 50 kilometer från Mariehamn och saknar annan möjlighet att förflytta sig.
– Klagomålet gäller även att den skattskyldige fått påminnelse om att bilskatten förfallit till betalning efter att kvinnan ”åkte fast” för att ha framfört fordonet med skatten obetald, skriver landskapsregeringen i ett protokoll.
Landskapsregeringen anser att polisen agerat lagenligt och klagomålet leder därför inte till några åtgärder.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg