DELA

Polisen fick rätt i blindtarmsfall

Polisen handlade enligt regler och lagar när de placerade en blindtarmssjuk man i förvaringscell.
Det beslutet tog landskapsregeringen i går.
Det var i slutet av september som Adel Hosseini uppsökte akuten på grund av magsmärtor. Han blev tillsagd att vänta i ett behandlingsrum i väntan på en ledig läkare. Hosseini, som led av svåra smärtor, tyckte att läkaren tog för lång tid och blev därför våldsam och kastade en stol in i en spegel. Polis tillkallades av akutens personal och Hosseini fördes till polisens förvaringscell.
– Det är inte ovanligt att personer som uppsökt vård förs till polisen, det avvikande i det här fallet var att han var nykter, säger landskapsregeringens enhetschef för polisärenden Björn Andersson.
Enheten för polisärenden inledde på eget initiativ en granskning av polisens åtgärder. Björn Andersson har utrett ärendet och kommit fram till att polisen agerade korrekt vid händelsen.
– Han var våldsam och därför var det befogat, säger Andersson.
Som underlag till utredningen har Björn Andersson haft polismästare Camilla Hägglunds utredning, redogörelser från kommissarie Nina Rasmus och blanketter som berör registreringen av Hosseini hos polisen. Centralkriminalpolisens enhet har även hört Husseini.


Fel anteckningar
Enligt jourhavande läkare som undersökte Hosseini då han befann sig i polisbilen fanns inga hinder för att han skulle kunna föras till förvaring i polisens utrymmen.
Hosseini placerades i en kameraövervakad cell och fortsatte klaga över smärtor. Detta antecknades inte i polisens blanketter. Däremot noterades under rubriken ”Sjukdomar och andra händelser”: ”skrapsår på ena armen”.
Under natten hölls Hosseini under kontinuerlig kameraövervakning. Då vakthavande noterade att Hosseini låg hopkrupen uppmanade han en konstapel att kontrollera Hosseinis tillstånd. Efter kontakt med sjukhuset fick man tillstånd att ge Hosseini en tablett mot smärtorna. Vid kontakten med sjukhuset kom man överens om att man skulle avvakta läget och om det förändrades skulle ny kontakt tas.
Poliserna uppger i sin utredning att man uppmanat Hosseini att bulta på dörren om han ville ha kontakt. Hosseini uppger själv att han bultat på dörren flera gånger utan att poliserna kommit till honom, poliserna bestrider detta.


Stöd av polislagen
När Hosseini skrevs ut tog han enligt egen uppgift direkt taxi till akuten där han togs in och omedelbart opererades för blindtarmsinflammation.
Landskapsregeringen konstaterar att polisen med stöd av polislagen kunnat gripa Hosseini. Enligt polislagen kan en person gripas ”om det är uppenbart att det inte är tillräckligt att en person avlägsnas från platsen och störningen eller faran inte annars kan avlägsnas”.
Landskapsregeringen kunde dock konstatera att det finns felaktiga uppgifter i polisens protokoll över gripandet. Som gripare anges fel poliser. Detta har påpekats åt kommissarie Rasmus, men ändå har protokollet inte rättats. Ytterligare framgår det att magsmärtor inte har noterats under rubriken sjukdomar, endast skrapsår på ena armen.
Landskapsregeringen uppmanar därför polismästare Camilla Hägglund att snarast rätta i protokollet.
– Det är viktigt att rätt namn tydligt och klart redovisas och att eventuella skador redovisas, säger Andersson.
Beslutades fattades av kansliminister Roger Eriksson vid enskild föredragning.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax