DELA

Polisanmälde biskopen för grov ärekränkning

Jomala församlings förra kyrkoherde Joe Brandt har polisanmält biskop Gustav Björkstrand för grov ärekränkning och brott mot tjänsteplikt.
Riksåklagaren har dock beslutat att avsluta förundersökningen och inte väcka åtal.
Joe Brandt har polisanmält biskop Gustav Björkstrand för grov ärekränkning och brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet i samband med att Jomala församling granskades av Kyrkostyrelsen för något år sedan.
Brandt anser att biskopen har gjort sig skyldig till de nämnda brotten genom att förse massmedia med osanna uppgifter om skötseln av förvaltningen i Jomala församling. Uppgifterna ska enligt honom ha gett bilden av att förvaltningen var förknippad med oegentligheter.
Men undersökningledaren Olof Lindqvist vid polisen på Åland gjorde en framställning till åklagaren den 14 september i år om att förundersökningen skall avslutas. Utredningen visade att det inte fanns något som tyder på att Björkstrand ska ha gjort sig skyldig till de brott han anmälts för.
Statsåklagare Mika Illman följde Lindqvists linje och meddelade den 14 oktober att förundersökningen avslutas och att åtal inte väcks.


Också assessorn
Joe Brandt har anmält också Bror Träskbacka, assessor vid domkapitlet vid Borgå stift, för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Grunderna för anmälan hänger ihop med åtgärder som assessorn enligt Brandt vidtagit inom församlingens ekonomiförvaltning och mot den person som ansvar för förvaltningen.
Polisen har fått en kopia av revisionssamfundet Ernst & Youngs specialgranskning av Jomala församling åren 2003-2008. Specialgranskningen är daterad 5 augusti 2008.
Polisen har också tagit del av arbetarskyddsingenjör Henning Karlssons inspektionsberättelse från september i fjol och vars innehåll Nya Åland tidigare berättat om.
Också i det här fallet valde statsåklagaren att avsluta förundersökningen och inte väcka åtal.


Första polisanmälan
Biskop Gustav Björkstrand säger så här till Nya Åland:
– Joe Brandt har anmält snart sagt alla som varit i kontakt med honom, allt från tidningsfolk till domkapitlet. Det är domstolens sak att pröva om det finns någon grund för anmälningarna. Nu har saken utretts och föranleder inga åtgärder. Jag hade blivit förvånad om resultatet hade blivit något annat.
Har du blivit polisanmäld tidigare under din biskopstid?
– Nej, aldrig. Inte ens under min tidigare period som poltiker. Jag måste säga att det kom som en överraskning när jag fick brevet från riksåklagarämbetet i fredags där det stod att förundersökningen läggs ner. Jag visste inget.


Till HFD
Han berättar att Joe Brandt också besvärat sig över domkapitlets beslut att utnämna Roger Syrén till hans efterträdare som kyrkoherde i Jomala. Ärendet har nu gått ända till Högsta förvaltningsdomstolen.
– Det här gör att Roger Syrén inte kan tillträda sin tjänst som ordinarie. Han är tillförordnad kyrkoherde än så länge. Men naturligtvis har Joe Brandt rätt att söka ändring om han tycker att han har blivit fel behandlad, det har alla. Från domkapitlets sida tycker vi ändå att frågan är utagerad – Joe Brandt har själv sökt pension, den har beviljats, tjänsten har lediganslagits och en ny tjänsteinnehavare är utsedd.

NINA SMEDS