DELA

Polisanmälan utvidgas mot Långbergsödabon

Landskapets miljöbyrå gör nu gemensam sak med museibyrån som polisanmält en markägare i Saltvik Långbergsöda som misstänks ha skövlat en stenåldersboplats genom sandtäkt.
Det handlar om en komplettering till den tidigare polisanmälan som gäller misstanke om brott enligt fornminneslagen, berättar biträdande naturvårdsintendent Inkeri Ahonen.
– Det finns ingen annan möjlighet för oss att få svar på våra frågor. Vi kan inte själva hålla förhör med markägaren, säger hon som förklaring till att också miljöbyrån vill få det utrett om sandtäkten kan vara ett brott också mot naturvårdslagen.
Läs mer i papperstidningen! (ao)