DELA

Polisanmälan om hot mot förvaltningschefen

Carl-Johan Wikström har polisanmälts för att ha hotat sin före detta chef, landskapsregeringens förvaltningschef Arne Selander.
Wikström hävdar att anklagelserna är falska och har i sin tur därför gjort en muntlig anmälan mot Selander.
Grunderna till den situation som råder kan härledas till våren 2009.
Då kongress- och kulturhuset Alandica stod klart bedömde landskapsregeringen att Carl-Johan Wikströms tjänst som konferensvaktmästare i lagtinget inte längre behövdes och att han i stället skulle erbjudas andra sysslor i huset. Uppgiften att meddela Wikström om förändringarna låg på Arne Selanders bord.
Wikström reagerade kraftigt mot planerna. Han var tidigare arbetarskyddsfullmäktig för landskapets anställda och ansåg bland annat att hans tjänst därför inte kunde röras.


Beviljades sjukpension
I samma veva konstaterades det att Carl-Johan Wikström är allvarligt sjuk i cancer. Landskapet lade processen kring tjänsten på is och ingenting hände innan Wikström i höstas beviljades sjukpension.
– Wikström missförstod situationen i våras och såg sig som uppsagd då det handlade om att omvandla hans tjänst, säger Arne Selander.
– Selander har försvagat min ställning fast han visste att jag var svårt cancersjuk, säger å andra sidan Wikström.


En polisanmälan
Wikström fortsatte under sommaren och hösten att agera mot Selander med motiveringen att han har blivit olagligt behandlad. Det agerandet har enligt Selander varit hotfullt och aggressivt.
– Wikström har varit hotfull under flera månaders tid. Till slut fick ilskan i höstas en intensitet som gjorde att jag inte bara kände mig själv utan också familjen hotad och då anser jag att man har passerat gränsen, säger Selander.
Selander valde att diskutera saken med Björn Andersson som är landskapets enhetschef för polisärenden. Andersson bedömde situationen som allvarlig och beslöt att göra en polisanmälan.


I december
Polisärenden som berör höga tjänstemän och höga politiker sköts av Centralkriminalpolisen, CKP. De fick Anderssons anmälan på sitt bord i december.
I går tog CKP kontakt med Wikström och meddelade att han är anmäld och att han nästa vecka kommer att kallas till förhör då en utredare kommer till Åland.
Wikström nekar till alla anklagelser om hot.
– Det är falska anklagelser. Jag har aldrig hotat Selander. Men jag har tillrättavisat honom i skarpa ordalag för att han inte följer lagen, säger han.


Utomstående granskar
Wikström anmälde i går i sin tur Selander.
– Jag anmäler Selander för förtal och falska anklagelser. Jag gjorde en muntlig anmälan till CKP och skriver under pappren nästa vecka i samband med förhöret, säger han.
CKPs förundersökningar kommer så småningom att hamna hos åklagaren som tar slutlig ställning till om det blir en rättsprocess eller inte.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax