DELA

Polis friad efter fem års process

Nu är den fem år långa rättsliga processen över för den polis som 2008 dömdes för jaktbrott.
Åbo hovrätt har fastställt tingsrättens friande dom om falsk angivelse, ett åtal som var en följd av det ursprungliga brottet.
För exakt ett år sedan åtalades polisen i tingsrätten för falsk angivelse och osann utsaga inför domstol. Enligt åklagaren hade han som vittne i både polisförhör och inför domstol lämnat falska uppgifter om att en man kört vespa utan hjälm.
Enligt åklagaren var kopplingen uppenbar – mannen som uppgavs ha kört vespan var samma man som polisanmält polisen och hans far för jaktbrottet på fridlyst sjöfågel några år tidigare och motivet var hämnd – och han krävde polisens avgång.
Tingsrätten kom ändå fram till att polisen saknade uppsåt och förkastade åtalen. Åklagaren valde då att föra ärendet till hovrätten för prövning – med samma resultat. Domen kom förra veckan.
Om åklagaren väljer att inte söka prövning i Högsta domstolen före den 23 juli kommer hovrättsdomen att vinna laga kraft. Därmed är en fem år lång rättsprocess slut.

Annika Orre