DELA

Polis fälldes för misshandel

En åländsk polis fälldes i går i Åbo hovrätt för misshandel i samband med en fångtransport.
Mannen hade tidigare friats av tingsrätten.
Hovrättens beslut baserar sig på en händelse från år 2004 som ledde till ett mål i tingsrätten i Mariehamn 2006.
I mars 2004 uppstod bråk mellan två häktade män i polisens piketbil. Den polisman, som fanns i bilen ingrep då genom att, enligt det ursprungliga åtalet, ta struptag på den ena häktade, pressa honom mot en gallervägg i bilen och ge honom ett knytnävsslag på kinden.
Då fallet var uppe i tingsrätten i juni 2006 yrkade åklagaren på fällande dom för misshandel med motiveringen att polisen i fråga inte varit tvungen att ingripa så våldsamt och att han dessutom hade kunnat begära assistens av kolleger.


Inte enig
Tingsrättens dom 2006 var friande, man ansåg att polisen hade rätt att ta till en viss mängd våld eftersom de häktade hade varit stökiga och motsträviga. Men tingsrätten var inte enig. Två röstade för och två röstade emot att fälla polismannen, vilket räckte till för att fria honom.
Den häktade man som hävdade att han blivit misshandlad dömdes 2006 enhälligt att betala 1.000 euro böter för motstånd mot tjänsteman.
Mannen överklagade domen till hovrätten och yrkade också på att polismannen skulle straffas för misshandel och avsättas från sin tjänst. Dessutom ville han ha 1.00 euro med ränta i ersättning för sveda och värk och psykiskt lidande.


Inget straff
Hovrättens beslut i går blev alltså att polismannen i fråga dömdes för att ha gjort sig skyldig till misshandel. Något straff dömdes han inte till men däremot att betala en ersättning för sveda och värk på 50 euro.
Hovrätten hade kunnat besluta om att polismannen i fråga skall avskedas från jobbet men rätten valde att inte kräva det.
Hur det går med mannens fortsatta tjänst hos polisen blir nu en fråga för arbetsgivaren som har dels tjänstemannalagen och dels interna regler att falla tillbaka på.


Söka prövningstillstånd
Polischef Camilla Hägglund ville i går ännu inte kommentera fallet eftersom hon ännu inte hade läst hovrättens domslut.
Domen från Åbo hovrätt kan inte automatiskt överklagas. Men om fallet till exempel kan anses utgöra ett prejudikat kan man ansöka om ett prövningstillstånd i Högsta domstolen.
– Jag överväger att eventuellt göra det för beslutet att polisen lämnas obestraffad, säger advokat Guy Björkqvist, som företräder den man som blivit misshandlad.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN