DELA

Policy mot våld antogs av Eckeröfullmäktige

Kommunfullmäktige i Eckerö har antagit en policy mot våld och hot om våld som ska hjälpa personalen på socialkansliet och kommunkansliet ifall det finns klienter som visar sig vara aggressiva.
Enligt kommundirektör Kennet Lundström är det ingen konkret händelse som ligger bakom policydokumentet.
– Men det är bättre att fundera i förväg på vad man ska göra om något händer än att inte göra det.
En sak man utrett är hur alarmet fungerar och hur flyktvägarna ser ut ifall en aggressiv klient är hotfull eller går till angrepp inne i ett tjänsterum.
– Det här är något som bör göras speciellt i varje socialkansli.
I policydokumentet slås fast att våld innebär fysiskt våld, hot om våld eller kränkande verbala övergrepp. Kommundirektören är ansvarig för att policyn efterlevs. Om flera arbetstagare utsätts övergår ansvaret till kommunstyrelsen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre