DELA

Pojkarnas läsförståelse mycket sämre än flickornas

Åländska 15-åriga pojkar är inte bara sämre, utan mycket sämre än jämnåriga åländska flickor på att läsa texter och förstå vad de läser.
– Det här måste analyseras noga, säger specialforskare Heidi Harju-Luukkainen.
I fjol deltog 15-åringarna i nio åländska högstadieskolor och fyra gymnasialstadieskolor i PISA-undersökningen som görs vart tredje år.
I år hade man lagt fokus på läsning och läsförståelse, men även matematik och naturvetenskap ingick i de sammanlagt 400 frågorna som eleverna besvarade.


Åland mycket bra
Nu har de första resultaten kommit, och de är både glädjande och nedslående.
De åländska elevernas resultat är sammantaget mycket bra i jämförelse med resultaten i övrigt (65 länder och områden). Åland kommer på femte plats i läsning, sjunde plats i matematik och femte i naturvetenskap. En förklaring är att Åland är ett homogent, enspråkigt samhälle.
Motsvarande placeringar för alla finlandssvenska skolor (dit åländska skolor räknas) är åttonde, tionde och nionde plats.


Sämre i Svenskfinland
De finlandssvenska elevernas resultat (inklusive Åland) är sämre än de specifikt åländska. En förklaring är att en stor del av eleverna i svenskspråkiga skolor har finska som hem- och fritidsspråk.
De finskspråkiga elevernas resultat är bättre än både de åländska och de finlandssvenska.
Alla finländska resultat sammantaget ger toppbetyg i den internationella jämförelsen – tredje plats i läsning (andra plats om man jämför enbart OECD-länderna), sjätte plats i matematik (andra plats bland OECD-länderna) och andra plats i naturvetenskapliga färdigheter (första plats bland OECD-länderna).
I hela Finland ligger pojkarnas färdigheter i läsning efter flickornas. På Åland är skillnaderna mellan könen långt större än i resten av landet, också jämfört med Svenskfinland. Detta gäller även i matematik och naturvetenskap men där är skillnaderna inte lika stora.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax