DELA

Plusresultat för Kökar 2014

KÖKAR. I budgetförslaget för nästa år finns ett positivt årsresultat om drygt 27 000 euro.
– Jag är betydligt gladare och mer optimistisk nu än vad jag var samma tid förra året, säger kommundirektör Kurt Forsman.
Arbetet med nästa års budget inleddes redan i februari i år då kommunstyrelsen informerade nämnderna om hur situationen ser ut. Sedan dess har nämnderna vid upprepade tillfällen gått igenom sina verksamheter för att uppnå de satta sparmålen. Med undantag av socialväsendet har också de flesta verksamheterna lyckats.
Sparåtgärderna har tillsammans med positiva skatteutfall och skatteprognoser lett till att resultatet i nästa års budget kan bli drygt 27 000 euro jämfört med minus 238 000 i årets budget. Men även bokslutet för år 2013 förväntas bli betydligt bättre än budgeterat, säger Forsman.
Budgeten för 2014 baserar sig på höjningar av inkomstskattesatsen och den allmänna fastighetsskatten. De två höjningarna beräknas tillsammans ge ett inkomsttillskott på 16 000 euro. Dessutom höjs samtliga kommunala avgifter och taxor, vissa av dem ganska kraftigt.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman